Bandplan full licence

Max Vermogen Ondergrens khz. (LF) Bovengrens khz. (LF) Band (M) Status Bijzonderheden
400 135.7 137.8 2200m Sec Alleen A1A
100 501.0 505.0 600m Sec Alleen A1A, F1A, G1A, J2A; geen contesten
400 1810 1850 160m Prim
400 1850 1880 160m Sec
Max Vermogen Ondergrens Mhz. (HF) Bovengrens Mhz. (HF) Band (m) Status Bijzonderheden
400 3.500 3.800 80m Prim
400 7.000 7.200 40m Prim *Per 29/3/2009 met 100 KHz uitgebreid.
(voorheen van 7.0 tot 7.1)
400 10.100 10.150 30m Sec Alleen A1A, F1A, G1A. J2A; geen contest
400 14.000 14.350 20m Prim
400 18.068 18.168 17m Prim
400 21.000 21.450 15m Prim
400 24.890 24.990 12m Prim
400 28.000 29.700 10m Prim
Max Vermogen Ondergrens Mhz. (VHF) Bovengrens Mhz. (VHF) Band (M) Status Bijzonderheden
120 50.000 50.450 6m Sec Alleen A1A en J3E
30 50.000 50.450 6m Sec
30 50.450 52.000 6m Sec Geen crossband en duplex verkeer
50 70.000 70.500 4m Sec Geen crossband en duplex verkeer
400 144.000 146.000 2m Prim
Max Vermogen Ondergrens Mhz. (UHF) Bovengrens Mhz. (UHF) Band (CM) Status Bijzonderheden
400 430.000 436.000 70cm Prim
400 436.000 440.000 70cm Sec
120 1240.00 1300.00 23cm Sec
120 2320.00 2400.00 13cm Sec
Max Vermogen Ondergrens Ghz. (SHF) Bovengrens Ghz. (SHF) Band (CM) Status Bijzonderheden
120 3.400 3.410 Sec
120 5.650 5.850 Sec
120 10.00 10.50 Sec
120 24.00 24.50 Sec Uitsluitend satellietverkeer
120 24.05 24.25 Sec
120 47.00 47.20 Prim
120 75.50 76.00 Prim
120 76.00 77.50 Sec
120 77.50 78.00 Prim
120 78.00 81.50 Sec
120 122.25 123.00 Sec
120 134.00 136.00 Prim
120 136.00 141.00 Sec
120 241.00 248.00 Sec
248.00 250.00 Prim