Hamradio

Sinds 1999 ben ik gelicenseerd zendamateur. Met mijn Novice kan ik aardig uit de voeten op HF,VHF en UHF.
Ik ben jaren actief geweest, maar de laatste 4 jaar was ik minder tot niet actief geweest wat ik vanaf heden weer heb opgepakt. Sinds augustus 2015 staat mijn nieuwe mast recht overeind, met o.a. een 9 elements tonna voor 2 meterband, een 19 elements Flexa voor 70 cm en een diamond x-200 voor 2 en 70. Voor HF gebruik ik 2 draad antennes, een mini G5RV en een End Fed antenne voor 10, 20 & 40 meterband. De rotor is een Yeasu G-800 die ik van een familielid heb gekregen.


In onze hobby hebben we het over HAM Radio Amateurs maar wat betekend dat nou eigenlijk

HAM is het woord dat gebruikt wordt als omschrijving van een Amateur Radio Operator. Waarom noemen wij deze personen HAM’s? Een van de verklaringen daarvoor is als volgt:

Het woord HAM werd voor het eerst gebruikt in 1908 als roepnaam van een van de eerste draadloze Amateur stations bemand door enkele leden van de Harvard Radio Club. Deze leden waren Albert S. Hyman, Bob Almy en Peggie Murray. In eerste instantie noemden zij hun station Hyman-Almy-Murray. Dit bleek met morseseinen toch een erg lange roepnaam zodat hij vrij snel werd veranderd in HY-AL-MU, waarbij van elke naam de eerste twee letters werden gebruikt.

In begin 1909 ontstond er enige verwarring tussen de signalen van het draadloze Amateur station HYALMU en een Mexicaans schip genaamd HYALMO, waarop de leden besloten om van elke naam alleen de eerste letter te gebruiken, HAM. In de vroege ongeregelde pioniersjaren van de Amateur radio, kozen radioamateurs zelf hun frequentie en roepnaam. Toen, net als nu nog, hadden sommige Amateurs sterkere signalen dan sommige commerciële stations.

De daaruit volgende storingen kwamen onder de aandacht van congres comités in Washington die veel tijd staken in het voorbereiden van wetten die de Amateur activiteiten ernstig zouden beknotten. In 1911, koos Albert Hyman de controversiële Draadloze Regulatie Wet als onderwerp van zijn afstudeerproject op Harvard. Zijn leraar drong erop aan dat een kopie van zijn project naar Senator David I. Walsh, een lid van een van de onderzoekscommissies die de wet voorbereiden, werd gestuurd.De Senator was zo onder de indruk, dat hij Hyman vroeg zijn visie te geven voor de commissie. Hij moest bijna huilen toen hij het comité vertelde dat als de wet ingevoerd zou worden, alle Amateur-stations hun station zouden moeten sluiten omdat zij de vergunningskosten en alle andere eisen niet op konden brengen die in de wet voorgeschreven werden.

Het debat begon en het kleine Amateur-station HAM werd een symbool voor alle andere Amateur stations in het land die schreeuwden om beschermd te worden tegen de grote commerciële stations die hen het liefst helemaal buitenspel wilden hebben. Uiteindelijk toen de wet in het Congres ter sprake kwam, had elke spreker het over het arme klein station “HAM”.

Landelijke publiciteit associeerde het station HAM met radioamateurs. Vanaf die dag tot nu en waarschijnlijk tot het einde der tijden, onder Amateurs, een radioamateur is een HAM! Zo is het begonnen. Het hele verhaal is blijkbaar terug te vinden in de Congres archieven van de USA. Ik heb het niet kunnen vinden.